H&N Beveiliging

Evenementbeveiliging

Dit is een van de diensten die H&N Beveiliging BV kan aanbieden.


Een evenementenbeveiliger is een beveiliger die zich beroepsmatig bezighoudt met de beveiliging van publieksevenementen.
Sinds het begin van de jaren 90 van de 20e eeuw heeft de evenementenbeveiliging zich als specialisatie binnen de particuliere beveiliging ontwikkeld. De taak van bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in evenementenbeveiliging is het in de hand houden van feesten, voetbalwedstrijden en andere evenementen, en zorgen dat ruzies niet uit de hand lopen.
De werkzaamheden alsmede het specifieke soort publiek waarmee een evenementenbeveiliger te maken krijgt is gelieerd aan de diverse evenementen. Zo verschilt het publiek dat houseparty’s bezoekt nogal ten opzichte van de bezoekers die een zakelijk evenement, zoals een beurs, bezoeken, en cafébezoekers of voetbalsupporters zijn weer heel ander publiek. Door deze diversiteit van bezoekers wordt van de evenementenbeveiliger verwacht dat hij kennis heeft van uiteenlopende zaken waarmee hij geconfronteerd kan worden.
In de Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus staat dat personen die beroepsmatig werken in de evenementenbeveiliging de opleiding beveiliger moeten hebben met aparte modules voor evenementenbeveiliging. Deze opleiding ligt op MBO 2 niveau, en houdt zich onder meer bezig met bekendheid met diverse veiligheidsaspecten: zoals calamiteitenplannen, conflicthantering, toegangscontrole, podiumbewaking en persoonsbegeleiding en -beveiliging. Daarnaast dient een evenementenbeveiliger over de nodige specifieke communicatieve vaardigheden beschikken, het directe contact met bezoekende gasten is ten slotte van cruciaal belang.

 

Havenbeveiliging

Dit is een van de diensten die H&N Beveiliging BV kan aanbieden.


Een havenbeveiliger is een beveiligingsmedewerker die gespecialiseerd is in het werken in de haven.
Na de aanslagen van 11 september 2001 is er nieuwe internationale regelgeving met betrekking tot veiligheid in zeehavens en aan boord van schepen ingevoerd. Deze regelgeving, International Ship and Port Security-code (ISPS) genaamd, is per 1 juli 2004 wereldwijd in alle zeehavens ingevoerd. De doelstelling van de ISPS-code is om het beveiligingsniveau in zeehavens dusdanig te verhogen dat het vergelijkbaar is met de beveiliging op luchthavens.
De verplichte maatregelen dringen automatisch mensen- en drugssmokkel en andere criminele activiteiten in het havengebied terug en verkleinen de kans op terroristische acties.
In de Havenbeveiligingswet worden eisen gesteld aan beveiligingsbeambten werkzaam bij bedrijven die gevestigd zijn in een havengebied. Naast diploma Beveiliger 2 is één van deze verplichte maatregelen dat beveiligingsbeambten werkzaam in de haven in het bezit zijn van het certificaat Havenbeveiliger. De belangrijke aandachtspunten voor het beveiligingen van havenactiviteiten zijn: - ISPS-code.
- Overige nationale en internationale beveiligingswetgeving.
- (Elektronische) beveiligingshulpmiddelen.
- Beveiligingsplannen inclusief het Port Facility Security Plan.
- Scheepvaart- en haventerminologie.
- Nood- en rampenplannen.
- Echtheid identiteitsdocumenten en ontduiken hulpmiddelen.
- Herkenning wapens en munitie.
- Communicatie en omgaan met agressie.
- Gevaarlijke stoffen en documenten.

 

Mobiele surveillance

Dit is een van de diensten die H&N Beveiliging BV kan aanbieden.


Uw alarminstallatie maakt melding van een ongewone situatie. Een van de centralisten van de H&N beveiliging schakelt direct de dichtstbijzijnde mobiele surveillant in om het alarm persoonlijk te verifiëren. De surveillant controleert zowel de binnen- als buitenkant van uw pand.
Uiteraard neemt de surveillant wanneer dit nodig is, contact op met hulpverleners of de politie.
Al uw alarmmeldingen komen bij de surveillanten terecht. Deze zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar actief en altijd snel ter plaatse.

Welke mogelijkheden biedt mobiele surveillance u?

• Persoonlijke alarmverificatie en professionele alarmopvolging
• Openings- en sluitrondes
• Dag en nacht controlerondes
• Alarmreductieprogramma
• Collectieve beveiliging
• Snelheidscontroles
• Parkeerklemmen
• Alcoholcontroles
• Controle en beheer brandmeldinstallaties

 

Objectbeveiliging

Dit is een van de diensten die H&N Beveiliging BV kan aanbieden.


Bij objectbeveiliging moet worden gedacht aan beveiliging-, portiers- en/of receptiediensten op een bepaald object. Door het verrichten van regelmatige controle rondes en het signaleren van onregelmatigheden worden, alle voor het object vitale, ruimtes gecontroleerd. Er wordt er tijdens deze ronden gelet op alles wat de organisatie schade kan berokkenen en (beginnende) onregelmatigheden kunnen in de kiem worden gesmoord. Ook het uitvoeren van onder andere toegangscontrole, sleutelbeheer, het ontvangen en registreren van bezoekers en het beantwoorden van de telefoon, behoort tot de taken.
Beveiliging is het geheel van maatregelen om een te beveiligen doel te beschermen tegen schadelijke invloeden. Die invloeden kunnen van buitenaf komen, zoals terrorisme en georganiseerde criminaliteit, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld fraude en verduistering. Beveiliging is een manier om risico's te verminderen, beheersbaar te maken en de veiligheid te verhogen. Bewaken is een onderdeel van beveiligen. Het betekent het voortdurend in het oog houden van een persoon of object, dat in zijn geheel is te overzien. Het beveiligen vraagt dus meer kennis en inzicht dan iets bewaken.
Beveiligers en bewakers zijn toezichthouders die namens een particuliere- of overheidsopdrachtgever toezien op de naleving van wetten en regels.

 

Verkeersregelaars

Dit is een van de diensten die H&N Beveiliging BV kan aanbieden.


Een verkeersregelaar (of weginspecteur op autosnelwegen) is in Nederland een persoon die de bevoegdheid heeft om instructies op te dragen aan weggebruikers, zoals bepaald in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.
De aanstelling (en daarmee bevoegdheid) van verkeersregelaars wordt geregeld in de Regeling Verkeersregelaars 2009.
Er zijn twee typen particuliere verkeersregelaars:
- Een beroepsmatige verkeersregelaar is in bezit van een verklaring omtrent het gedrag en heeft ook zijn aanstellingspas bemachtigd via Rijkswaterstaat. Op deze pas staat ook vermeld of de verkeersregelaar regionaal of landelijk bevoegd is
- Rijkswaterstaat heeft 260 weginspecteurs in dienst om incidenten op autosnelwegen af te handelen. Zij zijn in het bezit van een diploma voor verkeersregelaar. Twintig hiervan zijn tevens opgeleid en beëdigd tot Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).
- Een evenementenverkeersregelaar krijgt een instructie via e-learning, en mag hiermee enkel voor de aangewezen dagen tijdens het evenement het verkeer regelen conform de taakinstructie van de organisator.

 

Winkelsurveillance

Dit is een van de diensten die H&N Beveiliging BV kan aanbieden.


Het open karakter van een winkel met personeel, klanten en producten die worden aangeboden, vergroot de kans op diefstal en fraude.
Ontevreden klanten kunnen agressief gedrag vertonen en de aanwezigheid van contant geld brengt het risico van overvallen met zich mee.
De winkelier moet hiervoor allerlei (kostbare) maatregelen treffen terwijl hij zich behoort te concentreren op wat echt belangrijk is; omzet draaien!

Een totaaloplossing voor de beveiliging van winkeliers en klanten

Het beveiligen van de retailsector kent veel factoren en een continu veranderende omgeving die de veiligheid van winkel, klant en personeel beïnvloeden.
H&N beveiliging B.V heeft jarenlange ervaring met het uitdenken en presenteren van beveiligingsoplossingen op maat in deze branche. Op basis van de grootte van uw winkel(centrum) en uw behoeften stelt H&N beveiliging B.V het optimale beveiligingspakket voor u samen.

 

Camera bewaking

Dit is een van de diensten die H&N Beveiliging BV kan aanbieden.


Beveiliging door middel van (mobiele) bewakingscamera’s H&N beveiliging biedt u de mogelijkheid aan, om te kiezen voor een zeer goede oplossing met betrekking tot het beveiligen / bewaken van uw goederen. We kunnen op locatie een (mobiel) camerasysteem plaatsen, welke 24 uur per dag gekoppeld staat aan een gecertificeerde meldkamer. De meldkamer zal de melding direct doorzetten naar één van onze beveiligers of direct naar de klant.
Waar onder andere te gebruiken:
• Bouwterreinen
• Festivalterreinen
• Tijdelijke opslagruimte’s
• Etc..etc…